October 2014

နယ္သာလန္နိုင္ငံတြင္ အခ်က္အလက္ ဗဟိုဌာနတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ယူရိုသန္း ၆၀ဝ ခန့္ ရင္းနွီး ျမွဳ ပ္နွံမည့္ Google Inc.

Wed, 10/01/2014 - 20:07 -- admin_im@2018

အေမရိကန္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာGoogle Inc.သည္ ၎၏ ဥေရာပလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ နယ္သာလန္နိုင္ငံ၊ Groningen ျပည္နယ္ရွိ Eemshaven တြင္ အခ်က္အလက္ဗဟို ဌာနတစ္ခုတည္ေဆာက္ေရးအေပၚ လာမည့္ေလးနွစ္တာကာလအတြင္း ယူရိုသန္း ၆၀ဝ ခန္႔ရင္းနွီး ျမွဳ ပ္နွံရန္ စီစဉ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ Google Inc. သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သား ၁၀ဝ၀ ခန္႔ျဖင့္ ၎၏ရံုးအေဆာက္အအံုအား ၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ရန္နွင့္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။ ရံုးအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျပီးစီးပါက အျမဲတမ္းဝန္ထမ္း ၁၅၀ ခန္႔ကိုလည္း ခန္႔အပ္သြားရန္ Google က ရည္မွန္းထားပါသည္။

အီးယူ ဝက္သားေဈးနႈန္းမ်ား က်ဆင္းလ်က္ရွိျခင္း

Wed, 10/01/2014 - 20:10 -- admin_im@2018

    အီးယူမွ အသားမ်ား တင္သြင္းမႈအေပၚ ရုရွားနိုင္ငံ၏ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈေၾကာင့္ အီးယူ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားတြင္ ဝက္သားေရာင္းလိုအား တိုးတက္ခဲ့ျပီး ဝက္သားေဈးနႈန္းမ်ား က်ဆင္းလ်က္ ရွိပါသည္။    ဘယ္လ္ဂ်ီယံနိုင္ငံတြင္ ဝက္သားလက္ကားေဈးနႈန္းမွာ လြန္ခဲ့ေသာအပတ္က တစ္ကီလို ဂရမ္လွ်င္ ယူရို ၁.၁၁၀ ရွိခဲ့ရာမွ ယခုအပတ္တြင္ တစ္ကီလိုဂရမ္လွ်င္ ယူရို ၁.ဝ၃၀ သို႔ က်ဆင္းခဲ့ပါ သည္။ ဂ်ာမနီနိုင္ငံတြင္ ဝက္သားလက္ကားေဈးနႈန္းမွာ လြန္ခဲ့ေသာအပတ္က တစ္ကီလိုဂရမ္လွ်င္ ယူရို ၁.၅၄၆ ရွိခဲ့ရာမွ ယခုအပတ္တြင္ တစ္ကီလိုဂရမ္လွ်င္ ယူရို ၁.၄၄၆ သို႔ က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဒဝါလီခံမႈနႈန္း ေလ်ာ့က်လာသည့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံနိုင္ငံ

Wed, 10/01/2014 - 20:12 -- admin_im@2018

    ဘယ္လ္ဂ်ီယံနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဒဝါလီခံမႈသည္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ၉၉၉ ခု၊ ဇူလိုင္လတြင္ ၆၀၅ ခု ရွိခဲ့ရာမွ ၾသဂုတ္လတြင္ ၄၇၄ ခုသို့ က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ၾသဂုတ္လတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဒဝါလီခံမႈေၾကာင့္ အခ်ိန္ျပည့္ဝန္ထမ္း ၆၂၀ ဦး၊ အခ်ိန္ပိုင္း ဝန္ထမ္း ၅၁၃ ဦးနွင့္ လခစားအလုပ္ရွင္ ၁၇၃ ဦး အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။
    ဘယ္လ္ဂ်ီယံနိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ မတ္လမွ ၾသဂုတ္လအထိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဒဝါ လီခံရမႈသည္ ၄၈၂၃ ခု ရွိခဲ့ျပီး လြန္ခဲ့ေသာနွစ္ကာလတူနွင့္ႏႈိင္းယွဉ္ပါက ၈.၆% က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း Statistics Belgium က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား အရသိရွိရပါသည္။

အီးယူ - ကေနဒါ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဴ ပ္ ေစ့စပ္ညွိနွိုင္းပြဲမ်ား ျပီးဆံုးျခင္း

Wed, 10/01/2014 - 20:19 -- admin_im@2018

      အီးယူနွင့္ ကေနဒါနိုင္ငံအၾကား လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူစာခ်ုပ္ ေစ့စပ္ ညွိႏႈိင္းပြဲမ်ား ျပီးဆံုးသြားျပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ျပီးဆံုးသြားေၾကာင္းအား ၂၆-၉-၂၀၁၄ ရက္ေန့တြင္ ျပဳ လုပ္မည့္ အီးယူ - ကေနဒါ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ဥေရာပေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ Mr. Jose Manuel Barroso နွင့္ ကေနဒါဝန္ျကီးခ်ဴ ပ္ Mr. Stephen Harper တို႔က တရားဝင္ထုတ္ျပန္ ေျကညာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကေနဒါနွင့္ ကုန္စည္ကုန္သြယ္မႈတြင္ ကုန္သြယ္မႈ ပိုေငြျပခဲ့သည့္ အီးယူ

Wed, 10/01/2014 - 20:21 -- admin_im@2018

    ကေနဒါနိုင္ငံသည္ အီးယူ၏ ဒြာဒႆ     မေျမာက္ အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္နိုင္ငံျဖစ္ပါ သည္။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ အီးယူမွ ကေနဒါနိုင္ငံသို့ ကုန္စည္တင္ပို႔မႈပမာဏတန္ဖိုးသည္ ယူရို ၃၁.၆ ဘီလီယံခန္႔ ရွိခဲ့ျပီး ကေနဒါနိုင္ငံမွ အီးယူသို႔ ကုန္စည္တင္သြင္းမႈပမာဏတန္ဖိုးသည္ ယူရို ၂၇.၃ ဘီလီယံရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ အီးယူသည္ ကေနဒါနိုင္ငံနွင့္ ကုန္စည္ကုန္သြယ္မႈ တြင္ ကုန္သြယ္မႈပိုေငြ ယူရို ၄.၃ ဘီလီယံခန့္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း အီးယူစာရင္းအင္းရံုးက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရွိရပါသည္။

ဂ်ာမနီနိုင္ငံ၊ ဘာလင္ျမိဳ ႕တြင္ က်င္းပျပဳ လုပ္မည့္ Fruit Logistica 2015

Wed, 10/01/2014 - 21:51 -- admin_im@2018

    သစ္သီးနွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားေဈးကြက္ရွာေဖြခ်ဲ့ထြင္ရာတြင္ အလြန္အေရးပါ သည့္ကုန္စည္ျပပြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာFruit Logistica 2015 (www.fruitlogistica.de/en/)အားဂ်ာမနီနိုင္ငံ၊ ဘာလင္ျမိဳ ႔တြင္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔မွ ၆ ရက္ေန႔အထိျပဳ လုပ္က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။
    ၂၀၁၄ ခုနွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ Fruit Logisticaသို့ နိုင္ငံေပါင္း ၈၄ နိုင္ငံမွ ကုမၸဏီနွင့္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၂၆၀ဝ က ျပခန္းမ်ားခင္းက်င္းျပသခဲ့ျပီးနိုင္ငံေပါင္း ၁၄၁ နိုင္ငံမွ ကုန္သည္ ၆၂၀ဝ၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ရုရွားနိုင္ငံ၏ အစားအစာသြင္းကုန္ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈသည္ ေဈးကြက္သစ္မ်ားရွာေဖြရန္ အခြင့္အလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည့္ Fruit Logistica Berlin

Wed, 10/01/2014 - 21:54 -- admin_im@2018

    ရုရွားနိုင္ငံ၏ အစားအစာသြင္းကုန္ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈအက်ိဴ းဆက္မ်ားစြာျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္းယင္းအေျခအေနသည္ ေဈးကြက္သစ္မ်ားရွာေဖြရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးေၾကာင္း၊ Fruit Logistica 2015 တြင္ ျပခန္းမ်ားျပသနိုင္ရန္အတြက္ ယခုအခ်ိန္ထိၾကိုတင္စာရင္းေပးသြင္းမႈမွာလြန္ခဲ့ေသာနွစ္ကထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း၊ ယခုနွစ္တြင္လည္းျပခန္း ၂၆၀ဝ ခန္႕ ျပသနိုင္မည္ဟုခန္႔မွန္းထားေၾကာင္းFruit Logistica Berlin ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရသိရွိရပါသည္။

 

Pages