Consumer Protection

အသစ္ျပန္လည္ျပဌာန္းမည့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒအား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စားသံုးသူျပည္သူမ်ား သိရွိေလ့လာႏိုင္ရန္တင္ျပအပ္ပါသည္။