ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာဗဟိုအဖြဲ႔ ၁/၂၀၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀း

Tue, 08/07/2018 - 13:25 -- sezuser

ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာဗဟိုအဖြဲ႔ (၁/၂၀၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔ ၁၄၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္(၃)၊ ညီလာခံခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာဗဟိုအဖြဲ႔ ဥကၠဌ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

viewers sez: 
sez category: