လူတစ္ေယာက္ရဲ့ ကမၻာ့အျမင္

Tue, 09/29/2015 - 11:10 -- DDG1_office

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္

“နား၀င္မခ်ိဳတဲ့ အမွန္တရားမ်ား” စာအုပ္ရဲ့ လက္ရာပိုင္ရွင္ ဆရာဇင္ေ၀ေသာ္ရဲ့ ပဥၥမေျမာက္လက္ရာ “လူတစ္ေယာက္ရဲ့ ကမၻာ့အျမင္” စာအုပ္ ကမ္းလက္စာေပမွ ထြက္ရွိလာပါတယ္။

လူတစ္ေယာက္ရဲ့ ကမၻာ့အျမင္ဆိုတာ ႏုိင္ငံေရးသုခမိန္ႀကီး လီကြမ္ယုက အေရွ႕နဲ႔အေနာက္ကမၻာ့ ေရးရာ အေျခအေနေတြကို ရႈျမင္သံုးသပ္ထားတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ဒီစာအုပ္ထဲမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံတို႔ရဲ့ အားသာခ်က္နဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပေ၀ဖန္ထားသလို အာရွနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံေတြရဲ့ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအေနအထား ေတြကို သံုးသပ္ေ၀ဖန္ထားတာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံေတြထဲက ထုိင္းႏုိင္ငံ နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔ရဲ့ အေနအထားကို ေ၀ဖန္ေထာက္ျပရာမွာ တိုတိုစိစိႏိုင္လြန္းေပမယ့္ ထိထိမိမိရွိလွၿပီး ဆရာဇင္ေ၀ေသာ္ရဲ့ လက္ရာအတိုင္း သြက္သြက္လက္လက္နဲ႔ ထက္ျမက္စူးရွစြာ အာရံုခံစားဖတ္ရႈႏုိင္ မယ့္ စာအုပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Source: Democracy Today

Author: 
ဆရာဇင္ေ၀ေသာ္
Publishing Date: 
Tuesday, September 29, 2015