Myanmar Trade Center

ျမန္မာကုန္သြယ္မႈဗဟုိဌာန (Myanmar Trade Center – MTC) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးႏွင့္စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈဗဟုိဌာန (Myanmar Trade Center – MTC) ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔ (စေနေန႔)တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။