သၾကားတန္ခ်ိန္ တန္ခုနစ္ရာေက်ာ္ကို ခြဲတမ္းစနစ္နဲ႔ အိႏၵိယမွ အေမရိကန္သို႕တင္ပို့ခြင္႔ျပဳဳ

Tue, 03/29/2016 - 10:46 -- IT_local

အိႏိၵယအစိုးရက အေမရိကန္သို႔ ခြဲတမ္းစနစ္နဲ႔ စက္မႈကုန္ၾကမ္း သၾကားၾကမ္းတန္ခ်ိန္ ၇၂၃ တန္ တင္ပို႔ဖို႔ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ခ်ေပးလိုက္တယ္လို႔ မတ္ ၂၃ ရက္က moneycontrol. အြန္လိုင္းသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီလိုခြဲတမ္း ခ်ထားေပးလိုက္တာဟာ ေရာ္ဘာေဈးကို အေထာက္အကူျပဳေစဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။အဆိုပါ ခြဲတမ္းစနစ္ TRQ (tariff rate quota)  နဲ႔တင္ပို႔ျခင္းဆိုတာက သတ္မွတ္ထားတဲ့ပမာဏတစ္ခုကို သတ္မွတ္ အခြန္ႏႈန္းထက္ေလ်ာ႔ နည္းေပးေဆာင္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ TRQ နဲ႔တင္ပို႔မယ့္ ေျပာင္း ၇၂၃ တန္ကို စက္တင္ဘာလ၃၀ ရက္အထိကာလအတြင္း တင္သြင္းရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး အေထြေထြ ဦးစီးဌာန DGFT(Directorate General of Foreign Trade) ရဲ႕ ျပည္သူသို႔ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အကယ္၍ TRQ နဲ႔ တင္သြင္းခြင့္ရထားတဲ့ ခြဲတမ္းပမာဏထက္ေက်ာ္လြန္တင္ပို႔မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သတ္မွတ္အခြန္ႏႈန္းထားအတိုင္း ေပးေဆာင္ သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ပင္ရင္းႏိုင္ငံသက္ေသခံလက္မွတ္(Certificate of country) လိုအပ္ပါကလညး္မြန္ဘိုင္းရွိ DGFT ဌာနအေနနဲ႔ အေမရိကန္သို႔သၾကားတင္ပို႔မႈအတြက္ ထုတ္ေပးမယ္လို႔သိရပါတယ္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံဟာ ကမၻာမွာ ဒုတိယသၾကားအမ်ားဆံုး တင္ပို႔ေသာႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံက ထိပ္ဆံုးမွာရွိေနပါတယ္။၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွာ အိႏိၵယမွ ျပည္ပသို႔သၾကားတင္ပို႔မႈ ပမာဏ တန္ခ်ိန္၂၂၁ ဒသမ ၃၀ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ယမန္ႏွစ္ ကာလတူ တင္ပို႔မႈကလည္း ၂၂၁ ဒသမ၅၇ သိန္းတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ moneycontrol. အြန္လိုင္းသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Myanmar