တတိယအျကိမ္ Capacity Building Workshop on Organizing Collective Trade Fair Participation နွင့္ Trade Fair Manual Writing/editing အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

Mon, 09/03/2018 - 16:50 -- YGN_NES

ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕သည္ နယ္သာလန္နိုင္ငံ CBI အဖြဲ႕အစည္းနွင့္ ပူးေပါင္း၍ MYANMAR COLLECTIVE TRADE FAIR PARTICIPATION  နွင့္ Trade Fair Manual Writing/editing အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ကြ်မ္းက်င္သူ Mr. Ton Willemse ၏အကူအညီျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ေမလမွဇြန္လ အတြင္း ပထမအျကိမ္နွင့္ ဒုတိယအျကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး  ယခုအခါ ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ျသဂုတ္လ ၂၉ မွ ၃၁ ရက္ေန့အထိ တတိယအျကိမ္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရုံး၊ စတုတၳထပ္ရွိ ကုန္သြယ္မႈအေျခခံသင္တန္းခန္းမ ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚေနာ္မူ တာကေပါမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး Workshop သို႔ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရး အဖြဲ႔မွ အရာထမ္း/အမႈထမ္း(၁၅)ဦးႏွင့္ပုဂၢလိကအသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ (၁၀)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၂၅)ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ သင္တန္းပထမေန႕ တြင္ Collective Trade Fair Participation Workshop II တြင္ သင္ၾကားခဲ့သည္မ်ားကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး နိုင္ငံတကာကုန္စည္ျပပြဲမ်ားသို႕ သြားေရာက္ျပသ လွ်င္ ေျပာဆိုေနထုိင္မႈအျပဳအမူမ်ား၊ ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္တြက္ခ်က္မႈ ပံုစံမ်ား၊ Myantrade ႏွင့္ Association တို႕ ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္နုိင္မႈမ်ားကို သင္ၾကားပို႕ခ်ခဲ့ျပီး သင္တန္း ဒုတိယေန႕တြင္ Visitor မ်ား Trade Fair သို႕သြားေရာက္ေလ့လာသင့္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားနွင့္ Visitor မ်ားကို ဆြဲေဆာင္နုိင္ေစရန္ Twitter ေပၚတြင္ Invitation Letterေရးသားပံုႏွင့္ Email တြင္ Company ၏ Product မိတ္ဆက္သည့္ အေၾကာင္းအရာ ေပးပို႕နည္းမ်ား၊Press Conference ေရးသားနည္းမ်ားကို Group (4)ခုခြဲ၍ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၃၁)ရက္ေန႕ တြင္ Trade Fair Manual Book ကို ျပင္ဆင္ေရးသားျပဳစုရန္ တက္ေရာက္ လာသည့္ အသင္းအဖြဲ႕ မ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး ထိုအစည္းအေဝးသို႕ MFVP အသင္း၊သစ္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား အသင္းႏွင့္Myantradeမွတာဝန္ရွိသူမ်ားစုစုေပါင္း(၁၅)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

NES Unit

Myanmar
News Category: