အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ၏ က႑အလိုက္ရံုးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပါတ္စဥ္ပံုမွန္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း

Mon, 10/01/2018 - 15:14 -- YGN_NES

အမ်ိဳးသားပို႕ကုန္မဟာဗ်ဳဟာ၏ က႑အလိုက္ရံုးအဖြဲ႕မ်ားနွင့္ အပါတ္စဥ္ပံုမွန္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း

 

အမ်ိဳးသားပို႕ကုန္မဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈယူနစ္(ရန္ကုန္)၏ တနလၤာ ေန႕ပံုမွန္အစည္းအေ၀းအား (၁.၁၀.၂၀၁၈) (၁၂း၃၀) မွ ( ၁၃း၃၀) အခ်ိန္ထိ ကမ္းနားလမ္း၊စီးပြား ေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ပဥၥမထပ္ရွိ NES ယူနစ္ရံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ( ၁၂) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ NES Project Manager ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒၚသီတာ၀င္းေဌးမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ လမ္းညႊန္ ခ်က္မ်ားအား ထပ္မံျဖည့္စြက္မွာၾကားကာ NES ရန္ကုန္ရံုးခြဲမွ ေရာ္ဘာ၊ေျပာင္း၊ၾကံႏွင့္စားဖိုေဆာင္ သီးႏွံမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႕မႈကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ လခ်ဳပ္စာရင္း ေပးပို႕နိုင္ရန္နွင့္ပံုမွန္ေပးပို႕ေနၾက အပတ္စဥ္သတင္းကိုလည္း ဆက္လက္ေပးပို႕ရန္၊ ဆက္လက္၍ ရန္ကုန္ရံုး၏ အုပ္ခ်ဴပ္မႈတာ၀န္ခံ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ အပါတ္စဥ္တင္ျပခ်က္ သတင္းမ်ားအား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၿပီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ေရာ္ဘာက႑၏ တာ၀န္ခံမွာ ပင္စင္ယူသြားပါသျဖင့္ အစားထိုးတက္ေရာက္မည့္သူအား စာျဖင့္တင္ျပေတာင္းခံရန္ေျပာၾကားၿပီး အစည္းအေ၀းအား (၁၃း၃၀) အခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။

                                                                                                                                                                                                                                                  NES  Unit

Myanmar
News Category: