ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ (Myantrade) ႀကီးမွဴး၍ ျမန္မာ့ပဲမ်ိဳးစံု ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ေရးဖိုရမ္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္က်င္းပ

Tue, 01/09/2018 - 21:16 -- MyanmaR_TradE_C...

          တရုတ္နိုင္ငံတြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္းျမန္မာ့ပဲေဈးကြက္ျမွင့္တင္ေရးဖိုရမ္ကို

 ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတနိုင္ငံ၊ ကြမ္းရွီးကြ်မ့္ကိုယ္ပိုင္

 အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ နန္နင္းၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္ရံုးညီလာခံခန္းမ၌

 က်င္းပျပဳ လုပ္ရာနန္နင္းျမိဳ႕ အေျခစိုက္ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ုပ္ရံုးမ်ားမွ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္မ်ား၊

 တရုတ္- အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပြဲ အတြင္းေရးမွဴးခ်ုပ္ရံုး၊ ကြမ္းရွီးကြ်မ့္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ

 စီးပြားေရးဌာန၊ တရုတ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သည္မ်ားအသင္း ( ကြမ္းရွီး ) တို႔မွ ဌာန

 အႀကီးအကဲမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံပဲ၊ ႏွွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠဌ၊ ဦးေမာင္ေမာင္တင္

 ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲ၊ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္းဝင္ ကုမၸဏီ (၉) ခုႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ

 ကုမၸဏီ (၉၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အစီအစဉ္အရ နန္နင္းျမိဳ႕၊ အေျခစိုက္ျမန္မာ

 ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ရံုး၊ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ ဦးစိုးသက္ေနာင္က အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာ

 စကားေျပာၾကားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာနိုင္ငံပဲ၊ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္းမွ ဦးေအာင္ထြန္း၊

 ျမန္မာကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသက္လြင္ဦးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ျမန္မာ့ပဲ

 မ်ိုးစံုေဈးကြက္၊ ပဲမ်ား၏ အာဟာရဓါတ္မ်ား၊ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း အသံုးျပုပံုမ်ားနွင့္

 ေရွ႕အလားအလာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္မွ

 တက္ေရာက္လာၾကသည့္ တရုတ္လုပ္ငန္းရွင္းမ်ား၏ သိရွိလိုသည့္ ေမးျမန္းခ်က္မ်ား

 ကိုျပည္လည္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားကာ နံနက္ပိုင္းအစီအစဉ္ ျပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။

            အဆိုပါ ျမန္မာ့ပဲမ်ဳိးစံုေဈးကြက္ျမွင့္တင္ေရးဖိုရမ္တြင္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား မတ္ပဲ၊

 ပဲစင္းငံုတို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ တရုတ္ပံုစံ အစားအေသာက္မ်ားကို ျမည္းစမ္းေကြ်းေမြးျခင္း၊

 ျမန္မာပဲနမူနာမ်ား၊ ပဲအေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ ပဲၾကာဆံ၊ ပဲဆန္၊ ပဲမုန္႔၊ ပဲေၾကာ္

 မ်ားႏွင့္ ပဲပင္ေပါက္မ်ားကို ခင္းက်င္းျပသျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

             ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ- တရုတ္ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ B to B

 Business Matching ကိုဆက္လက္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာပဲမ်ိဳးစံုျမွင့္တင္ေရးဖိုရမ္သည္

 စီးပြားေရႏွွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕

 ( Myantrade ) မွ ျမန္မာ့ ပဲမ်ိုးစံုေဈးကြက္သစ္ရရွိေရးအတြက္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္

 ျပည္ပတြင္ ဦးစီးျပဳလုပ္ေသာေဈးကြက္ ျမွင့္တင္ေရးပြဲတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

Myanmar
News Category: