(၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္-အာဆီယံကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္-အာဆီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထိပ္သီးအစည္းအေဝး က်င္းပမည္

Fri, 07/06/2018 - 13:39 -- tduser

            စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ ေရးအဖြဲ႕သည္ ပို႔ကုန္က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာကုန္စည္ျပပြဲမ်ားကို သြားေရာက္ျပသႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါ သည္။

            (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္-အာဆီယံကုန္စည္ျပပြဲ (The 15th China-ASEAN Expo) ႏွင့္ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္-အာဆီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထိပ္သီးအစည္းအေဝး (The 15th China-ASEAN Business and Investment Summit) ကို တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ၊ ကြမ္ရွီးျပည္နယ္၊ နန္နင္းၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ မွ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္ ျပသႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

            ျပပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕၊ ေနျပည္ေတာ္ဖုန္း၊ ၀၆၇-၄၃၀၄၄၆/ ၄၃၀၄၄၇ ဖက္(စ္) ၀၆၇-၄၃၀၁၂၈၊ email: moctradefair@gmail.com ႏွင့္ ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာန (ရန္ကုန္) ဖုန္း၊ ၀၁-၂၅၄၀၂၄၊ email:itpic.moc@gmail.com တို႔သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Myanmar
News Category: