“ အေ၀းေျပးကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းက်င္းပ ”

Mon, 01/15/2018 - 18:50 -- MyanmaR_TradE_C...

         ျမန္မာႏုိင္ငံအေ၀းေျပးကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္

 အသင္းသားစုံညီ အစည္းအေ၀းကုိ (၁၄.၁.၂၀၁၈) ညေန (၀၆:၀၀)နာရီ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Lion City Restaurant,

  Golden Dargon Hall ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္္။ ၄င္းအစည္းအေဝးတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး၊

 စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနကိုယ္စား ညြွန္ျကားေရးမွဴးခ်ုဳပ္ ဦးေအာင္စိုး၊ UMFCCI အေထြေထြ

 အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ၾကည္စိုး၊ အသင္းဥကၠဌ ဦးကိုကိုႏိုင္တို႔မွ အသင္းႀကီး၏ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ား၊ ေရ့ွလုပ္ငန္းစဥ္

 မ်ားနွင့္ ပတ္သက္í အသီးသီးအမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ ၾကပါသည္။

          ထို ႔ေနာက္ အဆိုပါအစည္းအေဝးကို အစီအစဥ္အတိုင္း ဆက္လက္က်င္းပျပီး ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား

 စုစုေပါင္း (၃၀၀) ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

Myanmar
News Category: