● ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္စည္ျပပြဲမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျပသနိုင္ေရး ပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ (Awareness Seminar on International Trade Fairs) က်င္းပျပဳလုပ္

Tue, 11/28/2017 - 17:17 -- IT_international

ျမန္မာကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕၊ ႐ုံးအမွတ္(၅၂) အစည္းအေဝးခန္းမသစ္တြင္ “ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာကုန္စည္ျပပြဲမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျပသနိုင္ေရး ပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ (Awareness Seminar on International Trade Fairs)” ကို နိုဝင္ဘာလ(၂၃)ရက္ေန႔မွ (၂၄)ရက္ေန႔အထိ နံနက္( ၀၉:၃၀)နာရီမွ ညေန( ၁၆:၃၀)နာရီအထိ (၂) ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ သမဝါယမအသင္းမ်ားမွ သင္တန္းသား(၈)ဦး၊ SMEs လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ (၂၃)ဦး၊ ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားမွ (၅)ဦး စုစုေပါင္း သင္တန္းသား (၃၆) ဦး တက္ေရာက္ပါသည္။ JETRO အဖြဲ႕မွ ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ Ms.Fumiko Kikuchi မွ ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ က်င္းပသည့္ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ JICA Project Team မွ Mr. Mishima Kazuo ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 

ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရျခင္းမွာ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားထိေရာက္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ႏွင့္ နိုင္ငံတကာကုန္စည္ျပပြဲမ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္၍ ေဆာင္ရြက္တတ္ရန္၊ လိုအပ္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ၾကဳံေတြ႕ရသည့္အခက္အခဲမ်ား၊ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို မၽွေဝေပးၿပီး နိုင္ငံတကာကုန္စည္ျပပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပိုမိုပါဝင္ျပသနိုင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

 

Myanmar
News Category: