ဥေရာပသမဂၢနိုင္ငံမ်ား၊ ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၊ ၾသစေတးလ်နိုင္ငံနွင့္ အေမရိကန္နိုင္ငံတို့မွ Comittee on Sanitary and Phytosanitary Measures သုိ့ ေပးပို့လာေသာ Notifications မ်ား

Fri, 08/11/2017 - 21:45 -- Research_Content

-   ဥေရာပသမဂၢနိုင္ငံမ်ား၊ ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၊ ၾသစေတးလ်နိုင္ငံနွင့္ အေမရိကန္နိုင္ငံတို့မွ Comittee on Sanitary and Phytosanitary Measures သုိ့ ေပးပို့လာေသာ Notifications မ်ား

ဆီထြက္သီးႏွံက႑ပို႔ကုန္ဝင္ေငြတိုးျမႇင့္ေရးစီမံကိန္းရွိ HACCP ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း

Fri, 05/19/2017 - 21:00 -- NES_user

     ဆီထြက္သီးႏွံက႑ပို႔ကုန္ဝင္ေငြတိုးျမႇင့္ေရးစီမံကိန္းရွိ HACCP ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း

ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ျမန္မာေကာ္ဖီ၀ယ္လိုျခင္း

Tue, 05/16/2017 - 23:18 -- MyanmaR_TradE_C...

          ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ERD COMPANY မွ ျမန္မာေကာ္ဖီ၀ယ္လိုေၾကာင္း ဆက္သြယ္စံုစမ္းလာပါသည္။

 ေကာ္ဖီ၀ယ္ယူရာတြင္ FOB စနစ္ျဖင့္၀ယ္ယူမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၀ယ္ယူလိုသည့္ ေကာ္ဖီအမ်ိဳးအစားမွာ

 Arabica green coffee beans (not decaffeinated)  အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး H.S Code : 0901.11.0000

 ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၏ ERD COMPANY (TEOS COFFEE)

 http://teoscoffee.weebly.com  Business Cert No.508-06-68957၊ Rm 1305, BI Center,

● အသားထုတ္ကုန္မ်ား တင္ပို႔လုိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံ၏ Website လိပ္စာမ်ားစာရင္း

Tue, 04/25/2017 - 14:18 -- HolaKo

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံသုိ႔ အသားထုတ္ကုန္မ်ား တင္ပုိ႔လုိသည့္ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအား ေအာက္ပါ Website လိပ္စာမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈေလ့လာႏုိင္သည္-

● ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းပုိ႔ကုန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ e-Services စနစ္ျဖင့္ စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ျခင္း

Tue, 04/25/2017 - 14:00 -- HolaKo

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံသုိ႔ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း      ဆုိင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ားအား တင္ပုိ႔ရာတြင္ ကုမၸဏီဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ာအား e-Services စနစ္ျဖင့္ စနစ္တက် စာရင္းေပးသြင္းေစလုိပါေၾကာင္း ေဆာ္ဒီအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး အဖြဲ႔မွ www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/pages/FERSL.aspx တြင္ စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားထားပါသည္။

Manufacturer of Glass and Mirror

Fri, 04/07/2017 - 12:51 -- MyanmaR_TradE_C...

            တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ Qinhuangdao Likang Glass Co., Ltd မွ  float glass/tinted float

 glass/ reflective glass/mirror/louver glass/cut to size glass (piture frame glass )

 စသည့္ ဖန္ထည္/ မွန္ထည္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်လုိေၾကာင္း မိတ္ဆက္လာပါသည္။

 စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္  Qinhuangdao Likang Glass Co., Ltd ၊ cell: 0086-

 18830464681 ၊ Skype: kevin.liu868 ၊ QQ: 709466421 ၊ website:

 www.likangglass.com သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္း

 ပါအပ္ပါသည္။ MTC (Ygn)

ျမန္မာသရက္သီးအေျခာက္ ၀ယ္ယူလုိ

Fri, 03/24/2017 - 14:50 -- IT_international

တရုတ္အြန္လုိင္း Shopping Company တစ္ခုမွ အသင့္စားသုံးႏုိင္သည့္ ျမန္မာသရက္သီးအေျခာက္၊ Blue Berry သီအေျခာက္၊ ပိန္းနဲသီးအေျခာက္ (Half Dried) နွင့္ Crispy ကဲ႕သုိ႕ Whole Dried ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ၀ယ္ယူလုိပါသည္။

Sulphur Free, Additives Free ႏွင့္ Preserves Free အရည္အေသြးမ်ိဳးကုိ တႏွစ္လ်ွင္ တစ္တန္ခန္႕ စတင္၀ယ္ယူလုိပါသည္။

ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းက႑ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

Thu, 03/23/2017 - 15:13 -- NES_user

      ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းက႑ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

ေရာ္ဘာလုပ္ငန္းက႑ ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

Thu, 03/23/2017 - 15:12 -- NES_user

ေရာ္ဘာလုပ္ငန္းက႑ ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

Pages

           FAO မွ ဦးစီးက်င္းပသည့္ “National Stakeholder Consulation Workshop on  Conceptualizing a Policy Framework for Nutrition Sensitive Food System for Myanmar”  အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၁၉.၃....
Subscribe to Trade Promotion RSS

Made in myanmar export products

ထုတ္လုပ္သူအမည္  -  ေဒၚခင္ျမ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ - ၃၁ x ၃၂ လမ္းၾကား၊၆၃ x ၆၄ လမ္းၾကား ၊ခ်မ္းေအးသာဇံျမို ူ့နယ္၊မႏၱေလး ။

ထုတ္လုပ္သူအမည္       - ဒၚေဌးေဌးျမင့္

ေနရပ္လိပ္စာ               -ရတနာပံုးေစ်း၊

ထုတ္လုပ္သူအမည္  - ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ -  ေပ်ာ္ဘြယ္ေလးေက်းရြာ ၊တြံေတးျမိ ု့။

ထုတ္လုပ္သူအမည္        -  ဦးေက်ာ္ေရႊ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ       - ခ်မ္းၿမသာစည္(၂လမ္း) ၊ အဂၤလားရပ္ကြက္ ၊တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္