NESDB မွ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ား အႀကံျပဳ တင္ျပျခင္း

Tue, 08/26/2014 - 16:15 -- admin_im@2018

နုိင္ငံေတာ္စီမံကိန္းဌာနသည္ အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ တုိးတက္ေရးကုိ အရွိန္ျမႇင့္တင္ျခင္း ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးုလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းစသည္ တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေစလုိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးႏွင့္လူမငေရးဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈအဖြဲ႔ (NESDB) အေနျဖင့္ အဆုိပါကိစၥမ်ားကုိအစုိးရသစ္အတြက္အေရးေပၚေဆာင္ရြက္ရမည့္ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားအျဖစ္တြန္း အားေပးခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးႏွင့္ Keidanren အဖြဲ႔ေတြ႔ဆုံ

Tue, 08/26/2014 - 16:00 -- admin_im@2018

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွစီးပြားေရးအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Keidanren၏ဖိတ္ျကားခ်က္အရ 19-8-2014 ရက္ေန ့တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္တင္ ဦးေဆာင္၍ တုိက်ဳိၿမဳိ႕ျမန္မာ သံရုံးမွ သံမွဴးႀကီး၊ စီးပြားေရးသံမွဴးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာသံသရာရွိတုိ႔လုိက္ပါလွ်က္တုိက်ဳိၿမဳိ႕ရွိ အဆုိပါ အဖြဲ႕ရုံးခ်ဳပ္သုိ႔သြားေရာက္၍ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရး၊ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကသည္။ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးမွ အစုိးရသစ္တက္လာျပီးေနာက္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေျခအေနမ်ားတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာသည့္ အေျခအေနမ်ား

“ Seminar on Measure for the Quality Management of Myanmar Agricultural Products ” အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

Tue, 08/26/2014 - 11:22 -- admin_im@2018

        ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရး အစီအစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ အာဆီယံ-ကိုရီးယား စင္တာ(AKC)တို႔ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Chatrium  Hotel ၌ Seminar  on  Measure  for  the  Quality   Management  of  Myanmar  Agricultural  Products အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ ဝင္ေငြကြာဟခ်က္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦးခြန္ အဆိုုျပဳတင္ျပျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာတင္ျပျခင္း

Mon, 08/25/2014 - 15:39 -- admin_im@2018

            ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ လက္ရွိစစ္အစုိးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အခြန္စနစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အဓိက အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ျဖစ္ ပါဝင္လ်က္ရွိပါသည္။  အခြန္စနစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္းသည္ လူတုိင္းအေပၚ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိေသာေႀကာင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ စိတ္ဝင္္စားမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။

"Seminar on Measure for the Quality Management of Myanmar Agricultural Products " အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပမည္

Mon, 08/25/2014 - 15:24 -- admin_im@2018

အာဆီယံ-ကုိရီးယား စင္တာ(ASEAN- Korea Centre- AKC)မွ ျကီးမွဴး၍ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ Chattrium Hotel ၌ 2014 ခုနွစ္ၾသဂုတ္လ 26 ရက္ေန ့တြင္ " Seminar on Measure for the Quality Management of Myanmar Agricultural Products " ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြကုိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

နုိင္ငံေတာ္သမတ၏ စီးပြားေရး အေႀကံေပး ပုဂၢဳိလ္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္မွ Trade for Human Development ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေဟာေျပာပြဲက်င္းပ

Mon, 08/25/2014 - 15:20 -- admin_im@2018

နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရးအေႀကံေပး ပုဂၢဳိလ္ ေဒါက္တာ ္ေအာင္ထြန္းသက္မွ Trade for Human Development ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေဟာေျပာပြဲကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ကုန္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနရုံးရွိ ညီလာခံခန္းမတြင္ ၾသဂုတ္လ 22ရက္ေန ့နံနက္ပုိင္းက က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံစက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

Mon, 08/25/2014 - 15:16 -- admin_im@2018

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္သည္ 2014 ခုနွစ္ျသဂုတ္လ 19ရက္ေန ့တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံစက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဥကၠ႒ (IIA) ဥကၠဌျဖစ္သူ မစၥတာပရာမြတ္မီဂလာနီ ဦးေဆာင္သည့္ စီးပြားေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

ကိုရီးယားတြင္ သံုးနွစ္အတြင္း ပင္လယ္စာ စားသံုးမႈ ၁၁% ေလ်ာ့က်ခဲ့

Mon, 08/25/2014 - 14:53 -- admin_im@2018

ျဗိတိန္နိုင္ငံ၏ လက္ဖက္ေဈးကြက္

Mon, 08/25/2014 - 14:48 -- admin_im@2018

ျဗိတိန္နိုင္ငံ၏ လက္ဖက္ (Tea) စားသံုးမွုနွုန္းသည္ အီးယူလက္ဖက္စားသံုးမွု၏ ၅၀% ခန့္ ရွိပါသည္။ ျဗိတိန္နိုင္ငံတြင္ စားသံုးလ်က္ရွိေသာအဓိကလက္ဖက္အမ်ိုးအစားမ်ားမွာလက္ဖက္မည္း (Black Tea) နွင့္ လက္ဖက္စိမ္း (Green Tea) တို့ ျဖစ္ျကပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ ျဗိတိန္နိုင္ငံ၏ လက္ဖက္စားသံုးမွုမွာတန္ခ်ိန္ ၁၁၅၀ဝ၀ ခန့္ရွိခဲ့ျပီးတစ္ဦးခ်င္းလက္ဖက္စားသံုးမႈသည္ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၁.၈ ကီလိုဂရမ္ခန့္ ရွိခဲ့ပါသည္။ ျဗိတိန္နိုင္ငံ၏ လက္ဖက္စားသံုးမွုနွုန္းသည္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္နွင့္နွိုင္းယွဉ္ပါက၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ ၆.၇% ခန့္ က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။

ကိုရီးယားစီးပြားေရးသည္ ဂ်ပန္ေနာက္တြင္ရွိေနဆဲျဖစ္

Mon, 08/25/2014 - 14:39 -- admin_im@2018

၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ဂ်ီဒီပီသည္ ကိုရီးယားထက္ ၄ ဆမ်ားေနခဲ့ေသာ္လည္း နွစ္နိုင္ငံ ျကားစီးပြားေရးျပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ျပင္းထန္ေနဆဲျဖစ္သည္။ အခ်ို့ေသာ ကိုရီးယားကုမၸဏီမ်ားသည္ ၄င္းတို့၏လုပ္ငန္းတူဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားထက္ ေရွ့ေရာက္ေနေသာ္လည္း အလံုးစံုျပိုင္ဆိုင္မႈအေနျဖင့္ ဂ်ပန္မွအသာစီးရေနဆဲျဖစ္သည္ဟု Federation of Korean Industries က ဖြင့္ဟဝန္ခံခဲ့သည္။

Pages

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရအဖြဲ႕၏ ၃၁-၈-၂၀၁၈ ရက္စြဲပါ အမိန္႕ ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၉၄/၂၀၁၈ အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ က်င့္သုံး၍ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္...
       အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council (SRTEPC)တို႔မွ ႀကီးမႉး၍ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ Surat ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၂၈)ရက္ေန႔မွ(၃၀)ရက္ေန႔အထိ “2nd Edition of Source India” ကုန္စည္ျပပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾ...
Subscribe to Trade Promotion RSS

Made in myanmar export products

ထုတ္လုပ္သူအမည္  -  ေဒၚခင္ျမ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ - ၃၁ x ၃၂ လမ္းၾကား၊၆၃ x ၆၄ လမ္းၾကား ၊ခ်မ္းေအးသာဇံျမို ူ့နယ္၊မႏၱေလး ။

ထုတ္လုပ္သူအမည္       - ဒၚေဌးေဌးျမင့္

ေနရပ္လိပ္စာ               -ရတနာပံုးေစ်း၊

ထုတ္လုပ္သူအမည္  - ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ -  ေပ်ာ္ဘြယ္ေလးေက်းရြာ ၊တြံေတးျမိ ု့။

ထုတ္လုပ္သူအမည္        -  ဦးေက်ာ္ေရႊ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ       - ခ်မ္းၿမသာစည္(၂လမ္း) ၊ အဂၤလားရပ္ကြက္ ၊တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္