ေငြစာရင္းဌာန သတင္း

Fri, 01/24/2014 - 16:29 -- admin_im@2018

ASEAN – Korea Centre (A K C) မွ ျကီးမႈးက်င္းပမည့္ ASEAN Trade Fair 2014 ျပပဲြ

အာဆီယံ-ကိုရီးယားစင္တာ ASEAN-Korea Center (AKC) မွ ႀကီးမႉး၍ ASEAN Trade Fair 2014 ကို ကိုရီးယားနိုင္ငံ၊ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ COEX  အေဆာက္ဦးတြင္  ၂၀၁၄  ခုနစ္ နိုဝင္ဘာလ  (၁၂)  မွ(၁၅)ရက္ေန့  က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး  အာဆီယံနိုင္ငံမ်ား တစ္နိုင္ငံလွ်င္ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္း တစ္ခုမွ   တစ္ဦးစီျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္(၉) ဦးခန္႕ကို တက္ေရာက္ျပသနိုင္ရန္  ဖိတ္ျကားထားပါသည္။

Pages

Subscribe to Trade Promotion RSS

Made in myanmar export products

ထုတ္လုပ္သူအမည္  -  ေဒၚခင္ျမ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ - ၃၁ x ၃၂ လမ္းၾကား၊၆၃ x ၆၄ လမ္းၾကား ၊ခ်မ္းေအးသာဇံျမို ူ့နယ္၊မႏၱေလး ။

ထုတ္လုပ္သူအမည္       - ဒၚေဌးေဌးျမင့္

ေနရပ္လိပ္စာ               -ရတနာပံုးေစ်း၊

ထုတ္လုပ္သူအမည္  - ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ -  ေပ်ာ္ဘြယ္ေလးေက်းရြာ ၊တြံေတးျမိ ု့။

ထုတ္လုပ္သူအမည္        -  ဦးေက်ာ္ေရႊ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ       - ခ်မ္းၿမသာစည္(၂လမ္း) ၊ အဂၤလားရပ္ကြက္ ၊တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္