သစ္သီး၀လံနွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္က႑၏ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းသည့္ အစည္းအေ၀း က်င္းပျခင္း

Tue, 08/15/2017 - 18:57 -- YGN_NES

ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စိုးသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၄)ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၁၄:၀၀) နာရီတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယထပ္ရွိ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပေသာ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ နွင့္ သစ္သီးဝလံက႑၏ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းသည့္ အစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္၍ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝးသို႕ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရန္ကုန္ျုမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ေစ်းမ်ားဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာနုိင္ငံသစ္သီးဝလံနွင့္္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႕ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက

ဥေရာပသမဂၢနိုင္ငံမ်ား၊ ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၊ ၾသစေတးလ်နိုင္ငံနွင့္ အေမရိကန္နိုင္ငံတို့မွ Comittee on Sanitary and Phytosanitary Measures သုိ့ ေပးပို့လာေသာ Notifications မ်ား

Fri, 08/11/2017 - 21:45 -- Research_Content

-   ဥေရာပသမဂၢနိုင္ငံမ်ား၊ ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၊ ၾသစေတးလ်နိုင္ငံနွင့္ အေမရိကန္နိုင္ငံတို့မွ Comittee on Sanitary and Phytosanitary Measures သုိ့ ေပးပို့လာေသာ Notifications မ်ား

ဆီထြက္သီးႏွံက႑ပို႔ကုန္ဝင္ေငြတိုးျမႇင့္ေရးစီမံကိန္းရွိ HACCP ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း

Fri, 05/19/2017 - 21:00 -- NES_user

     ဆီထြက္သီးႏွံက႑ပို႔ကုန္ဝင္ေငြတိုးျမႇင့္ေရးစီမံကိန္းရွိ HACCP ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း

ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ျမန္မာေကာ္ဖီ၀ယ္လိုျခင္း

Tue, 05/16/2017 - 23:18 -- MyanmaR_TradE_C...

          ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ERD COMPANY မွ ျမန္မာေကာ္ဖီ၀ယ္လိုေၾကာင္း ဆက္သြယ္စံုစမ္းလာပါသည္။

 ေကာ္ဖီ၀ယ္ယူရာတြင္ FOB စနစ္ျဖင့္၀ယ္ယူမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၀ယ္ယူလိုသည့္ ေကာ္ဖီအမ်ိဳးအစားမွာ

 Arabica green coffee beans (not decaffeinated)  အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး H.S Code : 0901.11.0000

 ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၏ ERD COMPANY (TEOS COFFEE)

 http://teoscoffee.weebly.com  Business Cert No.508-06-68957၊ Rm 1305, BI Center,

● အသားထုတ္ကုန္မ်ား တင္ပို႔လုိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံ၏ Website လိပ္စာမ်ားစာရင္း

Tue, 04/25/2017 - 14:18 -- HolaKo

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံသုိ႔ အသားထုတ္ကုန္မ်ား တင္ပုိ႔လုိသည့္ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအား ေအာက္ပါ Website လိပ္စာမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈေလ့လာႏုိင္သည္-

● ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းပုိ႔ကုန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ e-Services စနစ္ျဖင့္ စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ျခင္း

Tue, 04/25/2017 - 14:00 -- HolaKo

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံသုိ႔ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း      ဆုိင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ားအား တင္ပုိ႔ရာတြင္ ကုမၸဏီဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ာအား e-Services စနစ္ျဖင့္ စနစ္တက် စာရင္းေပးသြင္းေစလုိပါေၾကာင္း ေဆာ္ဒီအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး အဖြဲ႔မွ www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/pages/FERSL.aspx တြင္ စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားထားပါသည္။

Manufacturer of Glass and Mirror

Fri, 04/07/2017 - 12:51 -- MyanmaR_TradE_C...

            တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ Qinhuangdao Likang Glass Co., Ltd မွ  float glass/tinted float

 glass/ reflective glass/mirror/louver glass/cut to size glass (piture frame glass )

 စသည့္ ဖန္ထည္/ မွန္ထည္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်လုိေၾကာင္း မိတ္ဆက္လာပါသည္။

 စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္  Qinhuangdao Likang Glass Co., Ltd ၊ cell: 0086-

 18830464681 ၊ Skype: kevin.liu868 ၊ QQ: 709466421 ၊ website:

 www.likangglass.com သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္း

 ပါအပ္ပါသည္။ MTC (Ygn)

ျမန္မာသရက္သီးအေျခာက္ ၀ယ္ယူလုိ

Fri, 03/24/2017 - 14:50 -- IT_international

တရုတ္အြန္လုိင္း Shopping Company တစ္ခုမွ အသင့္စားသုံးႏုိင္သည့္ ျမန္မာသရက္သီးအေျခာက္၊ Blue Berry သီအေျခာက္၊ ပိန္းနဲသီးအေျခာက္ (Half Dried) နွင့္ Crispy ကဲ႕သုိ႕ Whole Dried ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ၀ယ္ယူလုိပါသည္။

Sulphur Free, Additives Free ႏွင့္ Preserves Free အရည္အေသြးမ်ိဳးကုိ တႏွစ္လ်ွင္ တစ္တန္ခန္႕ စတင္၀ယ္ယူလုိပါသည္။

ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းက႑ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

Thu, 03/23/2017 - 15:13 -- NES_user

      ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းက႑ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

Pages

       အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council (SRTEPC)တို႔မွ ႀကီးမႉး၍ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ Surat ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၂၈)ရက္ေန႔မွ(၃၀)ရက္ေန႔အထိ “2nd Edition of Source India” ကုန္စည္ျပပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾ...
Subscribe to Trade Promotion RSS

Made in myanmar export products

ထုတ္လုပ္သူအမည္  -  ေဒၚခင္ျမ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ - ၃၁ x ၃၂ လမ္းၾကား၊၆၃ x ၆၄ လမ္းၾကား ၊ခ်မ္းေအးသာဇံျမို ူ့နယ္၊မႏၱေလး ။

ထုတ္လုပ္သူအမည္       - ဒၚေဌးေဌးျမင့္

ေနရပ္လိပ္စာ               -ရတနာပံုးေစ်း၊

ထုတ္လုပ္သူအမည္  - ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ -  ေပ်ာ္ဘြယ္ေလးေက်းရြာ ၊တြံေတးျမိ ု့။

ထုတ္လုပ္သူအမည္        -  ဦးေက်ာ္ေရႊ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ       - ခ်မ္းၿမသာစည္(၂လမ္း) ၊ အဂၤလားရပ္ကြက္ ၊တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္